Componenta Consiliului local

Consiliul local al comunei Cândești din judeţul Neamț ,pentru mandatul 2020 – 2024, aşa cum este definit de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este format din 13 consilieri (comună de gr. II) şi are următoarea componență : – 5 consilieri din partea PSD.; – 5 consilieri din din partea PNL […]
Read More

Atributii ale Consiliului

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL conform art.129 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul […]
Read More

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Candesti

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Candesti 1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte: 2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor, […]
Read More

Primaria Cândești

Informații

Primaria Cândești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 13 11 2023Ovidiu Barzaghideanu