Consiliul local al comunei Cândești din judeţul Neamț ,pentru mandatul 2020 – 2024, aşa cum este definit de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este format din 13 consilieri (comună de gr. II) şi are următoarea componență :

– 5 consilieri din partea PSD.;

– 5 consilieri din din partea PNL ;

– 2 consilieri din partea USR-PLUS ;

– 1 consilier din partea PMP.

 

 1. ACRISTINEI AUREL                          PSD
 2. BALAN EMANUEL-GHEORGHE       USR-PLUS
 3. CRĂCIUN CICERONI-COSTEA         PNL
 4. CULBECE PAUL-DUMITRU              PMP
 5. DOSPINESCU VASILE                      USR-PLUS
 6. GALER IONUȚ-ADRIAN                    PSD
 7. GHERASIM VASILE-BOGDAN          PNL
 8. GÎRBEA NELU                                   PSD
 9. GRIGORAȘ ION                                PSD
 10. GRIGORAȘ NECULAI                       PNL
 11. HARIGA CĂTĂLIN                             PNL
 12. MOISEI ION                                       PSD
 13. RESTEU VALENTIN                          PNL
     Conform Hotărârii Consiliului local Cândești  nr. 45 din 27 noiembrie 2020, în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:
    1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, comerţ, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ :
    – Gîrbea Nelu  – președinte ;
    – Balan Emanuel-Ghrorghe – secretar;
    – Hariga Cătălin- membru ;  
    – Grigoraș Neculai – membru;
    – Moisei Ion – membru.
    2.Comisia pentru învăţământ , sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement :
   – Culbece Paul-Dumitru – președinte ;
   – Resteu Valentin – secretar ; 
   – Crăciun Ciceroni-Costea- membru ; 
   – Grigoraș Ion – membru ;
   – Gherasim Vasile-Bogdan – membru.
   3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor : 
   – Acristinei Aurel – președinte ;
   – Dospinescu Vasile – secretar ;
   – Galer Ionuț-Adrian – membru .

Primaria Cândești

Informații

Primaria Cândești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 13 11 2023Ovidiu Barzaghideanu