Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Candesti

1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte:

2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor, din care fac parte:

3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniştii publice și a drepturilor cetățenilor, din care fac parte:

 

Primaria Cândești

Informații

Primaria Cândești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 13 11 2023Ovidiu Barzaghideanu