Dezvoltare

Gospodarirea complexa a apelor
Factorii administrativi ai comunei vor avea in vedere: – lucrari de amenajare a albiilor in zonele cu risc inundabile – dig pentru regularizarea paraului Dragova in satul Vadurele – lucrari de recablare si regularizare a albiilor si consolidare a malurilor pentru cresterea debitului de apa captat pe cursurile raurilor. – ocrotirea si imbunatatirea calitatii apelor subterane prin masuri specifice care sa elimine sursele de poluare care ar putea afecta panza freatica.

Alimentarea cu energie electrica
Se propune extinderea retelei electrice de distributie asa incat zonele propuse a se introduce in intravilan sa beneficieze de energie electrica, instalarea de noi posturi de transformare de 20/0,4 KV si inlocuirea transformatoarelor de putere mica cu transformatoare de putere mai mare, pe baza unor proiecte de specialitate.

Telefonie
Viitoarele extinderi de retele de telefonie va fi stabilita de ROMTELECOM Neamt la solicitarea beneficiarului in functie de posibilitatile existente, tipul retelei telefonice, capacitatea acesteia si importanta noilor obiective. Se impune modernizarea centralei telefonice existente.

Gospodarire comunala
Avand in vedere nivelul apelor freatice, se impune urmatoarele masuri in gestiunea deseurilor si a depozitelor de deseuri: colectarea selectiva a deseurilor; recuperarea si refolosirea la maximum a deseurilor care se preteaza acestor posibilitati; depozitarea doar a deseurilor nerecuperabile.

Alimentarea cu apa si canalizare
Pentru perioada urmatoare, 3-5 ani se prevede pastrarea sistemului existent, respectiv alimentare cu apa din fantani. Urmeaza a se intocmi, in limita unor fonduri din surse locale sau alte surse, studii de fezabilitate pentru realizarea in viitor a unui sistem centralizat de alimentare cu apa.
Se vor lua masuri de protectie a sanatatii populatiei si asigurarea din punct de vedere al rezervei in vederea stingerii eventualelor incendii, prin intocmirea unor studii de specializare.

Primaria Cândești

Informații

Primaria Cândești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 13 11 2023Ovidiu Barzaghideanu