Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Candesti

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Candesti 1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte: 2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor, […]
Read More

Primaria Cândești

Informații

Primaria Cândești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 13 11 2023Ovidiu Barzaghideanu